COMMITTEES

Organizing Committee

 

Chairmen  

Aksenov A.V.,  Nenajdenko V.G.

 

Vice-chairmen

Vatsadze S.Z.

Babaev E.V.

Rubin M.A.

Aksenova I.V.

  

Local Organizing Committee

Pazov S.U.

Orazova N.A.

 

National Science Committee

Abakumov G.A. (Nizhniy Novgorod)

Beletskaya I.P. (Moscow)

Bubnov Yu.N. (Moscow)

Charushin V.N. (Ekaterinburg)

Chupahin O.N. (Ekaterinburg)

Egorov M.P. (Moscow)

Minkin V.I. (Rostov-on-Don)

Muzafarov A.M. (Moscow)

Nefedov O.M. (Moscow)

Novakov I.A. (Volgograd)

Parmon V.N. (Novosibirsk)

Tartakovskiy V.A. (Moscow)

Trofimov B.A. (Irkutsk)

Sinyashin O.G. (Kazan)

Yunusov M.S. (Ufa)

Zefirov N.S. (Moscow)

 

Unifest Congress @ 2015. All Rights Reserved